• Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

  Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên (nay là xã Kim Liên), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.

   33 p btu 17/12/2013 55 4

 • Bài giảng: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

  Bài giảng: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

  Tham khảo tài liệu 'bài giảng: đường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   24 p btu 17/12/2013 67 1

 • Bài giảng lịch sử Việt Nam (1945 - 1954)

  Bài giảng lịch sử Việt Nam (1945 - 1954)

  Giúp Sinh viên nắm rõ những diễn biến cơ bản của Lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 1946: Ngay sau khi giành được độc lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc": đất nước đang đứng trước sự đe dọa của nạn đói, nạn dốt, tệ nạn xã hội tràn lan, ngân sách cạn kiệt và thêm vào đó là 20 vạn quân Tưởng cùng...

   54 p btu 17/12/2013 78 4

 • MẤY NÉT TỔNG HỢP VỀ THIÊN TÀI QUÂN SỰ CỦA NGUYỄN HUỆ

  MẤY NÉT TỔNG HỢP VỀ THIÊN TÀI QUÂN SỰ CỦA NGUYỄN HUỆ

  Con người và kĩ thuật là những nhân tố chủ yếu quyết định sự phát triển các phương pháp tiến hành chiến tranh và chiến đấu trong đó con người là nhân tố quyết định nhất. Người nông dân và những người yêu nước thuộc các tầng lớp khác, một khi tham gia hàng ngũ nghĩa quân, với lòng căm thù chế độ chuyên chế hà khắc của vua quan, căm thù...

   43 p btu 17/12/2013 57 1

 • Trang phục quân đội nhân dân Việt Nam từ thành lập tới nay - Từ 1975 đến nay

  Trang phục quân đội nhân dân Việt Nam từ thành lập tới nay - Từ 1975 đến nay

  Sau khi thống nhất đất nước, Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên chính qui, hiện đại, trang phục quân đội được nghiên cứu kỹ càng, chu đáo hơn. Ngoài chức năng thực dụng, phù hợp với tính chiến đấu cao, phù hợp với điều kiện thời tiết ở Việt Nam, phù hợp với khả năng kinh tế trước mắt, còn đồng thời quan tâm nhiều đến yếu tố thẩm...

   21 p btu 17/12/2013 69 1

 • Trang phục quân đội nhân dân Việt Nam từ thành lập tới nay Từ 1944-1945

  Trang phục quân đội nhân dân Việt Nam từ thành lập tới nay Từ 1944-1945

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 22-12-1944 tại chiến khu Việt Bắc, Đội Võ trang Tuyên truyền Giải phóng quân Việt Nam được thành lập. Đây là những người chiến sĩ cách mạng đã sớm giác ngộ, với quân số 34 người, những người đầu tiên của lực lượng võ trang chính qui của Đảng.

   12 p btu 17/12/2013 66 1

 • Trang phục lực lượng vũ trang cách mạng - Trang phục quân đội

  Trang phục lực lượng vũ trang cách mạng - Trang phục quân đội

  Trang phục lực lượng vũ trang cách mạng Trang phục quân đội nhân dân Việt Nam Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 22-12-1944 tại chiến khu Việt Bắc, Đội Võ trang Tuyên truyền Giải phóng quân Việt Nam được thành lập. Đây là những người chiến sĩ cách mạng đã sớm giác ngộ, với quân số 34 người, những người đầu tiên của...

   14 p btu 17/12/2013 47 1

 • Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

  Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

  Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914–1967) là một tướng lĩnh chính trị của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đều có khả năng phát triển lĩnh vực đó nên còn được gọi là "Vị tướng phong trào". Ông cũng là người đề ra chiến thuật đánh áp sát của Quân Giải phóng miền Nam với phương châm "Nắm thắt lưng...

   7 p btu 17/12/2013 46 1

 • Các tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam

  Các tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam

  Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà hoạt động nổi tiếng của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, nhà chỉ huy và nhà lí luận quân sự xuất sắc của Việt Nam. Tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm: năm 1925 tham gia lãnh đạo phong trào học sinh Huế. Năm 1929 tham gia cải tổ Tân Việt Cách mạng Đảng thành Đông Duơng Cộng sản Liên đoàn. Năm 1930,...

   73 p btu 17/12/2013 37 1

 • Đại cương lịch sử Việt Nam tập 1 part 1

  Đại cương lịch sử Việt Nam tập 1 part 1

  tài liệu “Đại cương lịch sử Việt Nam” được biên soạn với mục đích nhằm làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam và nước ngoài muốn tìm hiểu lịch sử việt nam, tìm hiểu nền văn hóa con người việt nam

   49 p btu 17/12/2013 56 1

 • Khởi nghĩa Lam Sơn

  Khởi nghĩa Lam Sơn

  Khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra trong bối cảnh rất khó khăn. Nhiều cuộc nổi dậy chống Minh, điển hình là nhà Hậu Trần, đã bị dẹp một cách tàn khốc. Liên tiếp 2 vua nhà Hồ, một vua nhà Hậu Trần bị bắt về bắc, vua Trùng Quang và các tướng đều tử tiết. Trương Phụ tàn sát những người lính theo quân khởi nghĩa và cả dân thường rất tàn bạo (chặt...

   11 p btu 17/12/2013 50 1

 • Chiến tranh Tống - Việt, 1075-1077

  Chiến tranh Tống - Việt, 1075-1077

  Chiến tranh Tống - Việt, 1075-1077 là tên gọi cuộc chiến tranh giữa nhà Lý nước Đại Việt và nhà Tống của Trung Quốc vào cuối thế kỷ 11. Giai đoạn đầu, tướng nhà Lý là Lý Thường Kiệt đã chủ động đánh sang đất Tống trong chiến dịch 10751076; Giai đoạn sau, quân Lý rút về phòng thủ chống lại cuộc nam tiến của đại quân Tống trong năm 1076-1077...

   14 p btu 17/12/2013 48 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số