• Giáo trình: Kỹ thuật nhiệt điện

  Giáo trình: Kỹ thuật nhiệt điện

  Sự phát triển năng lượng ở mỗi quốc gia phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, vào tiềm lực khoa học kỹ thuật, tiềm năng kinh tế và mức độ phát triển các ngành của nền kinh tế. Các nhà máy có nhiệm vụ biến đổi năng lượng thiên nhiên thành điện năng được gọi là nhà máy điện. Năng lượng thiên nhiên dự trữ dưới nhiều dạng khác...

   141 p btu 27/01/2013 45 0

 • Giáo trình: Kỹ thuật an toàn điện

  Giáo trình: Kỹ thuật an toàn điện

  Điện giật Nguyên nhân: là do tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp với các phần tử có điện áp. Để phòng tránh các tai nạn do tiếp xúc điện thì việc đầu tiên là phải tuân theo các quy trình quy phạm an toàn điện, ngoài ra việc thiết lập các hệ thống bảo vệ là rất quan trọng. Tiếp xúc trực tiếp bao gồm: Tiếp xúc với các phần tử đang có điện áp...

   61 p btu 27/01/2013 45 3

 • Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm: Máy điện

  Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm: Máy điện

  Máy điện là một khái niệm để chỉ các loại máy dùng điện là nguồn hay tạo ra năng lượng điện, hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi năng lượng, cơ năng thành điện năng và ngược lại. Bên cạnh đó, máy điện còn có nhiệm vụ chuyển giao, biến đổi năng lượng điện, ví dụ từ điện một chiều sang điện xoay chiều, hay điện cao thế sang hạ...

   192 p btu 27/01/2013 27 1

 • Sửa chữa thiết bị điện tử gia dụng

  Sửa chữa thiết bị điện tử gia dụng

  Giáo trình Sửa Chữa Thiết Bị Điện - Điện Tử Gia Dụng được biên soạn nhằm mục đích giúp cho thợ sửa chữa điện gia dụng có tài liệu để tìm hiểu thêm về các loại thiết bị mới trong lĩnh vực này, nhằm giải quyết được các hư hỏng thông thường một cách đơn giản. Giáo trình cũng nhằm phục vụ cho đối tượng là những học sinh các...

   137 p btu 27/01/2013 51 2

 • Giáo trình: Máy điện một chiều

  Giáo trình: Máy điện một chiều

  Giáo trình máy điện được biên soạn đề cương do vụ THCN-DN, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu. Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình cũng chỉ là một phần nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người học cần tham khảo...

   150 p btu 27/01/2013 36 2

 • Giáo trình : Máy điện - Khí cụ điện_ ĐH sư phạm TP HCM

  Giáo trình : Máy điện - Khí cụ điện_ ĐH sư phạm TP HCM

  Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP. HCM KHOA ÑIEÄN BOÄ MOÂN: CÔ SÔÛ KYÕ THUAÄT ÑIEÄN ------------0----------GVC-ThS.NGUYEÃN TROÏ NG THAÉNG GV-ThS.TRAÀN PHI LONG GIAÙO TRÌNH MAÙY ÑIEÄN-KHÍ CUÏ ÑIEÄN TP. HCM Thaùng 12 / 2005 .Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com LÔØI NOÙI ÑAÀU...

   261 p btu 27/01/2013 32 3

 • Giáo trình máy điện

  Giáo trình máy điện

  Ngày nay máy điện được dùng trong hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật, như trong công nghiệp, giao thông vận tải, y học, ... với công suất từ vài mili watt (mW) cho đến giga watt (GW).Máy điện là một khái niệm để chỉ các loại máy dùng điện là nguồn hay tạo ra năng lượng điện, hoạt động theo nguyên tắc chuyển đổi năng lượng, cơ năng thành điện năng...

   144 p btu 27/01/2013 24 2

 • Mạng điện công nghiệp

  Mạng điện công nghiệp

  Điện công nghiệp là điện liên quang đến mang đện các khu công nghiệp, ví dụ: điện 3 pha, mạng điện xí ngiệp, mắc câu dẫn truyền tải điện và thiết kế mạng điện cho nhà máy, thiết bị máy móc..vv.v..mắc hình sao hình tam giác..hay truyền tải..v.v. Đào tạo những kĩ sư có kiến thức, kĩ năng vững vàng để thiết kế các hệ thống công nghiệp trong...

   203 p btu 27/01/2013 37 2

 • Máy điện

  Máy điện

  Máy điện một chiều(MĐ1C) hiện ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong sản xuất và đời sống. Nó dùng làm động cơ điện, máy phát điện hoặc tổ hợp máy, thiết bị điện một chiều chuyên dụng. Công suất lớn nhất của máy điện một chiều hiện nay vào khoảng 1000kw điện áp vaò khoảng vài trăm cho đến 1000v.

   209 p btu 27/01/2013 34 4

 • Nguyên lí Kỹ thuật điện tử

  Nguyên lí Kỹ thuật điện tử

  Mục tiêu của giáo trình này là nghiên cứu về nguyên lý kỹ thuật mạch điện tử. Cụ thể là các mạch điện tử tương tự. Các mạch này đ−ợc thiết kế xây dựng trên cơ sở kết nối các linh kiện điện tử nh− điện trở, tụ điện, cuộn cảm, các dụng cụ bán dẫn, v.v... với nhau. Hơn nữa, từ các mạch điện tử cơ bản, ng−ời ta có...

   312 p btu 27/01/2013 34 2

 • Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến

  Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến

  Mạch điện tử phi tuyến gồm các mạch dao động, điều chế, giải điều chế, trộn tần... là môn cơ sở của ngành vô tuyến điện tử hay kỹ thuật điện tử viễn thông. Công nghệ điện tử phát triển và biến đổi nhanh chóng, mức độ tổ hợp cao làm cho các mạch điện tử chức năng này càng rộng thêm...

   160 p btu 27/01/2013 38 3

 • Giáo trình Cảm biến công nghiệp

  Giáo trình Cảm biến công nghiệp

  Cảm biến được định nghĩa như một thiết bị dùng để cảm nhận và biến đổi các đại lượng vật lý và các đại lượng không mang tính chất điện thành các đại lượng điện có thể đo được. Nó là thành phần quan trọng trong một thiết bị đo hay trong một hệ điều khiển tự động. Đã từ lâu các bộ cảm biến được sử dụng như những bộ...

   179 p btu 27/01/2013 16 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số