• Ngữ pháp thông dụng trong Tiếng Anh

  Ngữ pháp thông dụng trong Tiếng Anh

  Tiếng Anh (Chữ Nôm: 㗂英, tiếng Anh: English, Tiếng Việt: Anh Cát Lợi) là một thứ tiếng thuộc nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ German trong hệ Ấn-Âu), đã du nhập vào Anh qua các thứ tiếng của nhiều dân xâm chiếm vào thế kỷ thứ 6. Tiếng Anh truyền khắp nơi dưới chủ nghĩa thực dân trong thời kỳ thịnh vượng của Đế quốc Anh, từ đảo Anh qua nước...

   100 p btu 27/01/2013 29 0

 • PHƯƠNG PHÁP CHIA THÌ TIẾNG ANH

  PHƯƠNG PHÁP CHIA THÌ TIẾNG ANH

  Phương pháp chia thì theo sơ đồ là một phương pháp mới đòi hỏi các em phải tập cho quen mới có thể làm nhanh được. Nhìn vào sơ đồ các em có thể thấy mũi tên theo chiều đứng là biểu thị cho cột mốc thời gian lúc hiện tại, mũi tên chiều ngang là biểu thị cho quá trình thời gian từ quá khứ cho đến tương lai, phía bên trái là khu vực những...

   56 p btu 27/01/2013 34 1

 • Giáo trình: Ngữ Pháp Tiếng Anh

  Giáo trình: Ngữ Pháp Tiếng Anh

  Động từ chỉ giác quan: hear, see, smell, taste Động từ chỉ tình cảm, cảm xúc: love, hate, like, dislike, want, wish . Động từ chỉ trạng thái, sự liên hệ, sở hữu: look, seem, appear, have, own, belong to, need, … Động từ chỉ sinh hoạt trí tuệ: agree, understand, remember, know, … Hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài LIÊN TỤC đến hiện tại và còn tiếp...

   54 p btu 27/01/2013 18 0

 • VĂN PHẠM ANH NGỮ CĂN BẢN

  VĂN PHẠM ANH NGỮ CĂN BẢN

  Tiếng Anh là hậu thân của một ngôn ngữ chung của các giống người Angle, Saxon và Jute – thường được gọi chung là người Anglo-Saxon. Ba giống dân này thuộc các dân tộc German, từng sống ở vùng nay là Bắc Đức và Hà Lan, nhưng một số được vua Vortigern mời sang Anh vào khoảng giữa thế kỷ thứ để giúp ông ta trong cuộc chiến chống người bản xứ Pict...

   159 p btu 27/01/2013 47 0

 • ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

  ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

  .Ôn t p ng pháp ti ng Anh 1. C u trúc chung c a m t câu trong ti ng Anh: M t câu trong ti ng Anh thư ng bao g m các thành ph n sau ây: Ví d : SUBJECT John and I We He I VERB ate studied runs like walking. COMPLEMENT a pizza "present perfect" MODIFIER last night. last week. very fast. 1.1 Subject (ch ng ): Ch ng là ch th c a hành ng trong câu, thư ng ng trư c ng t (verb). Ch ng thư ng là m t danh t (noun) ho c m t ng danh t...

   153 p btu 27/01/2013 40 0

 • GIÁO TRÌNH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ( ENGLISH GRAMMER)

  GIÁO TRÌNH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH ( ENGLISH GRAMMER)

  Chủ ngữ là chủ thể của hành động trong câu, thường đứng trước động từ (verb). Chủ ngữ thường là một danh từ (noun) hoặc một ngữ danh từ (noun phrase - một nhóm từ kết thúc bằng một danh từ, trong trường hợp này ngữ danh từ không được bắt đầu bằng một giới từ). Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu và quyết định việc chia động từ.

   129 p btu 27/01/2013 26 2

 • A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR EXERCISES 2

  A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR EXERCISES 2

  Read the following passage and then do the exercises on it. In answers to questions, use a relative clause. Example: Lucy was shaking the mat out of the window of the flat. Tom happened to be passing underneath. Suddenly Lucy's baby gave a cry and she dropped the mat. It fell on Tom and knocked his hat off. (a) What mat are we talking about? The mat...

   125 p btu 27/01/2013 35 1

 • Teaching Grammar

  Teaching Grammar

  Formal explanation of grammar rules Practice of common grammatical patterns Providing opportunities for Ss to use English in realistic situations Discovery method A grammar lesson consists of 4 parts 1. Presentation 2. Focused Practice 3. Communicative Practice 4. Teacher feedback & correction

   30 p btu 27/01/2013 32 1

 • Giáo trình tiếng anh_P1

  Giáo trình tiếng anh_P1

  Tài liệu " Giáo trình tiếng anh " được biên soạn cho các sinh viên các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề dài hạn. Cuốn sách phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp học tập và ý thức sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng anh nói riêng để phục vụ quá trình chuyên môn, mở mang kiến thức xã hội và ứng dụng và cuộc sống

   87 p btu 27/01/2013 26 1

 • Giáo trình tiếng anh_P2

  Giáo trình tiếng anh_P2

  Tài liệu " Giáo trình tiếng anh " được biên soạn cho các sinh viên các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề dài hạn. Cuốn sách phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp học tập và ý thức sử dụng ngoại ngữ nói chung và tiếng anh nói riêng để phục vụ quá trình chuyên môn, mở mang kiến thức xã hội và ứng dụng và cuộc sống

   151 p btu 27/01/2013 26 0

 • Các thuật ngữ tiếng anh kinh tế

  Các thuật ngữ tiếng anh kinh tế

  Tài liệu tham khảo - Các thuật ngữ tiếng anh kinh tế.tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm tiết và có thAnh điệu. Đặc điểm này của tiếng Việt gây cản trở rất lớn trong quá trình học tiếng Anh, một ngôn ngữ đa âm tiết với những đặc tính phức...

   262 p btu 27/01/2013 23 2

 • BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT

  BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CNTT

  Công nghệ thông tin từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Việc dạy và học Tiếng Anh Công nghệ thông tin tại Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông từ lâu đã được quan tâm và phát triển. Tiếp theo cuốn giáo trình Tiếng Anh công nghệ thông tin đã và đang được dạy và học tại Học viện, cuốn sách Hướng dẫn học Tiếng...

   151 p btu 27/01/2013 35 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số