• The Literacy Skills of English Language Learners in Canada

  The Literacy Skills of English Language Learners in Canada

  The purpose of this article is to review published studies of the English literacy of children in Canada who are English language learners (ELLs) with the goal of understanding the read- ing development of ELLs and characteristics of reading disabilities (RD) in this population. Phonological processing, syntactic awareness, and working memory of ELLs with and without RD were compared to that of native English-speaking (L1) students with and...

   11 p btu 19/12/2013 42 0

 • Teaching Public Speaking in the United States Graduate Students

  Teaching Public Speaking in the United States Graduate Students

  English is a must here, and there are probably few countries where learners take exam prep classes as seriously as Greek learners do. While such high learner motivation would seem to be a plus, the downside is that English is often learned for the sole purpose of getting the proficiency certificate—a fact that usually reduces teaching to a cramming of grammar and vocabulary, without students being able to become fluent speakers of English.

   19 p btu 19/12/2013 39 1

 • PHƯƠNG PHÁP TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ

  PHƯƠNG PHÁP TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ

  Trong lý thuyết xây dựng chương trình, các nhà nghiên cứu đề cập đến ít nhất 05 đơn vị thành tố hình thành hệ thống chương trình: (1) Nghiên cứu nhu cầu (cá nhân và xã hội), (2) Xác lập mục đích và mục tiêu (3) Lựa chọn và sắp xếp nội dung giảng dạy và học tập (4) Tìm kiếm phương pháp thực hiện (mục đích, mục tiêu và nội dung chương...

   8 p btu 19/12/2013 70 4

 • Science Standards Vocabulary

  Science Standards Vocabulary

  Tiếng anh rất quan trọng trong cuộc sống chúng ta hiện nay. Mọi người học tiếng anh để du học, làm việc, du lịch và ngoại giao. Vốn từ vựng là điều quan trọng đối với người học tiếng anh. Sau đây là bảng tóm tắt từ vựng về khoa học.

   8 p btu 19/12/2013 79 0

 • Thuật ngữ của W

  Thuật ngữ của W

  Nghĩa tiếng anh của các cụm từ mà W bắt đầu

   10 p btu 19/12/2013 36 0

 • Listen to english(podcast)

  Listen to english(podcast)

  Để luyện nghe tiếng anh các bạn download file về học và nghe theo đường link đã cho.

   62 p btu 19/12/2013 39 1

 • Advanced - Errors in sentences

  Advanced - Errors in sentences

  Advanced - Errors in sentences

   17 p btu 19/12/2013 15 2

 • Intermediate - Errors in sentences

  Intermediate - Errors in sentences

  Intermediate - Errors in sentence

   25 p btu 19/12/2013 20 1

 • Elementary - Errors in sentences

  Elementary - Errors in sentences

  Elementary - Errors in sentence

   19 p btu 19/12/2013 29 2

 • Advanced - Expression

  Advanced - Expression

  Advanced - Expression

   35 p btu 19/12/2013 21 1

 • Intermediate - Expression

  Intermediate - Expression

  Intermediate - Expression

   27 p btu 19/12/2013 18 1

 • Elementary - Expression

  Elementary - Expression

  Elementary - Expression

   15 p btu 19/12/2013 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số