• Bài giảng Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo - Trần Ngoc Giao

  Bài giảng Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo - Trần Ngoc Giao

  Bài giảng Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo trình bày về các bối cảnh tác động đến giáo dục và đào tạo như toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, công nghệ thông tin; các bước phát triển chương trình, kết quả của thiết kế chương trình đào tạo.

   52 p btu 12/07/2014 52 0

 • Chuyên đề: Bảy “bài toán nan giải” của nền giáo dục đại học Việt Nam - Phạm Phụ

  Chuyên đề: Bảy “bài toán nan giải” của nền giáo dục đại học Việt Nam - Phạm Phụ

  Chuyên đề: Bảy “bài toán nan giải” của nền giáo dục đại học Việt Nam trình bày về bối cạnh lịch sử của nền giáo dục đại học Việt Nam, thực trạng của nền giáo dục đại học Việt Nam, những áp lực của nền giáo dục đại học Việt Nam, chính sách mới cho nền giáo dục đại học Việt Nam.

   46 p btu 12/07/2014 43 0

 • Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học - ThS. Nguyễn Thành Nhân

  Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học - ThS. Nguyễn Thành Nhân

  Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học bao gồm trình bày các nội dung chính: bối cảnh xem xét chất lượng giáo dục hiện nay, các khái niệm, quan niệm về chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

   112 p btu 12/07/2014 45 0

 • Hướng dẫn học Triết học Mác-Lênin - Học viện CNBC Viễn thông

  Hướng dẫn học Triết học Mác-Lênin - Học viện CNBC Viễn thông

  Hướng dẫn học triết học Mác - Lênin được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình triết học Mác-Lênin, sẽ giúp cho người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin. Trên cơ sở đó giúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận của đường lối chiến lược, sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá...

   74 p btu 12/07/2014 39 0

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Phần 2 - Nguyễn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Phần 2 - Nguyễn Thị Hồng Vân

  Cùng tìm hiểu phần 2 của bài giảng Triết học Mác - Lênin do Nguyễn Thị Hồng Vân chủ biên, trong phần này trình bày nội dung kiến thức của 8 chương học sau: Chương 8 lý luận nhận thức, chương 9 tự nhiên và xã hội, chương 10 hình thái kinh tế - xã hội, chương 11 giai cấp và đấu tranh giai cấp, chương 12 nhà nước và cách mạng xã hội, chương 13 ý...

   138 p btu 12/07/2014 41 0

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Phần 1 - Nguyễn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Triết học Mác - Lênin: Phần 1 - Nguyễn Thị Hồng Vân

  Cùng tìm hiểu nội dung kiến thức phần 1 của bài giảng Triết học Mác - Lênin dưới đây, trong phần này trình bày nội dung cần tìm hiểu của 7 chương học sau: Chương 1 Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội, chương 2 khái lược lịch sử triết học trước Mác, chương 3 sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin, chương 4 vật...

   125 p btu 12/07/2014 37 0

 • Chuyên đề 1: Học thuyết giá trị

  Chuyên đề 1: Học thuyết giá trị

  Chuyên đề 1: Học thuyết giá trị nhằm trình bày về điều kiện ra đời, tồn tại và ưu thế của sản xuất hàng hoá, hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa, tiền công dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, bản chất của của chủ nghĩa tư bản.

   50 p btu 12/07/2014 43 0

 • Chuyên đề 3: Quá trình lưu thông của tư bản xã hội và tái sản xuất tư bản xã hội

  Chuyên đề 3: Quá trình lưu thông của tư bản xã hội và tái sản xuất tư bản xã hội

  Chuyên đề 3: Quá trình lưu thông của tư bản xã hội và tái sản xuất tư bản xã hội nhằm trình bày về quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư, ý nghĩa của việc phân chia tư bản xã hội và tái sản xuất tư bản xã hội, quá trình phân phối lại thu nhập quốc dân.

   45 p btu 12/07/2014 49 0

 • Chuyên đề 2: Học thuyết giá trị thặng dư

  Chuyên đề 2: Học thuyết giá trị thặng dư

  Chuyên đề 2: Học thuyết giá trị thặng dư nhằm trình bày về điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa, sự chuyển hóa của tiền thành tư bản, hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động, quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa hay quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư.

   115 p btu 12/07/2014 35 1

 • Ebook Tục cưới xin người Tày: Phần 2 - Triều Ân, Hoàng Quyết

  Ebook Tục cưới xin người Tày: Phần 2 - Triều Ân, Hoàng Quyết

  Tục cưới xin người Tày: Phần 2 tập hợp các bài thơ quan làng, Pả mẻ sưu tầm được ở Cao Bằng, Bắc Thái, Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang và phần bảo tồn, kế thừa, phát triển văn hóa dân tộc Tày. Cùng tìm hiểu nội dung phần 2 của cuốn sách để hiểu thêm về nét đẹp văn hóa dân tộc Tày, từ đó phát huy, gìn giữ văn hóa các dân tộc Việt Nam.

   118 p btu 12/07/2014 36 1

 • Hà Nội 36 góc nhìn: Phần 1 - Nguyễn Thanh Bình

  Hà Nội 36 góc nhìn: Phần 1 - Nguyễn Thanh Bình

  Hà Nội 36 góc nhìn: Phần 1 giới thiệu các nét đẹp Hà Nội ở các góc độ khác nhau như vẻ đẹp Hà Nội qua ký ức Phố, Hà Nội mùa hoa cúc 1972, Nhớ thương Hà Nội từ thành phố khác, Còn không mùa xưa, Lai lịch Tháp Rùa, Hồ Gươm ngày và đêm... Mời bạn đọc tham khảo để khám phá các nét đẹp về Hà Nội.

   261 p btu 12/07/2014 24 1

 • Ebook Tục cưới xin người Tày: Phần 1 - Triều Ân, Hoàng Quyết

  Ebook Tục cưới xin người Tày: Phần 1 - Triều Ân, Hoàng Quyết

  Tục cưới xin người Tày: Phần 1 trình bày tục cưới xin, tục lễ cưới và sưu tầm thơ quan làng, Pả mẻ ở Lạng Sơn. Nội dung phần này nhằm tìm hiểu những nét đẹp cũng như những điều cần suy nghĩ, bổ sung về một di sản văn hoá dân gian, theo phương châm "vừa giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc vừa tiếp thu văn hoá thế giới".

   82 p btu 12/07/2014 47 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số