• Ebook Kiến thức cần nhớ, bài tập cơ bản và nâng cao môn tiếng Anh 8: Phần 1 - Phạm Hiền Nhi

  Ebook Kiến thức cần nhớ, bài tập cơ bản và nâng cao môn tiếng Anh 8: Phần 1 - Phạm Hiền Nhi

  Ebook Kiến thức cần nhớ, bài tập cơ bản và nâng cao môn tiếng Anh 8: Phần 1 hệ thống hóa lại những kiến thức cơ bản của tiếng Anh lớp 8 từ unit 1 đến unit 8 giúp các em học sinh luyện tập sâu hơn các nội dung về từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, kèm theo một số bài tập và hướng dẫn giải. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p btu 26/09/2018 4 0

 • Ebook Kiến thức cần nhớ, bài tập cơ bản và nâng cao môn tiếng Anh 8: Phần 2 - Phạm Hiền Nhi

  Ebook Kiến thức cần nhớ, bài tập cơ bản và nâng cao môn tiếng Anh 8: Phần 2 - Phạm Hiền Nhi

  Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook trình bày tóm tắt ngữ pháp ở đầu của mỗi unit từ unit 9 đến unit 16. Sau mỗi chủ điểm là phần bài tập rèn luyện và nâng cao kỹ năng làm bài song song đó còn giúp các em hệ thống lại các kiến thức đã được học. Cuốn sách còn kèm theo đán án để các em thuận tiện trong việc đối chiếu kết qua sau...

   41 p btu 26/09/2018 4 0

 • Ebook Bài tập tiếng Anh 8 có đáp án: Phần 1 - Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan

  Ebook Bài tập tiếng Anh 8 có đáp án: Phần 1 - Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan

  Cuốn sách Bài tập tiếng Anh 8 có đáp án của tác giả Mai Lan Hương - Nguyễn Thanh Loan được biên soạn dưới dạng vở bài tập, dựa theo sách giáo khoa tiếng Anh 8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phần 1 của cuốn sách này gồm các bài tập thực hành về từ vựng(vocabulary), ngữ pháp(grammar), đàm thoại (conversation) và đọc hiểu (reading conprehension) theo từng...

   70 p btu 26/09/2018 5 0

 • Ebook Bài tập tiếng Anh 8 có đáp án: Phần 2 - Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan

  Ebook Bài tập tiếng Anh 8 có đáp án: Phần 2 - Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan

  Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook với các bài tập được biên soạn theo từng đơn vị bài học từ unit 10 đến unit 16, gồm hai phần A và B có nội dung tương ứng với các phần bài học trong sách giáo khoa. Sau phần bài tập của mỗi đơn vị bài học có một bài kiểm tra (Test for unit), sau 4 đơn vị bài học có bài tự kiểm tra (Test yourself)...

   84 p btu 26/09/2018 4 0

 • Ebook Sổ tay tiếng Anh 8: Phần 1 - Nguyễn Hoàng Kim Phượng

  Ebook Sổ tay tiếng Anh 8: Phần 1 - Nguyễn Hoàng Kim Phượng

  Ebook Sổ tay tiếng Anh 8 được biên soạn theo từng đơn vị bài học trong sách Tiếng Anh 8 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là một tài liệu vô cùng bổ ích trong việc học tập môn tiếng Anh theo chương trình cải cách mới. Phần 1 của cuốn sách tổng hợp những điểm ngữ pháp cơ bản đến nâng cao trong chương trình tiếng Anh 8. Bên cạnh đó, cuốn sách...

   76 p btu 26/09/2018 2 0

 • Ebook Sổ tay tiếng Anh 8: Phần 2 - Nguyễn Hoàng Kim Phượng

  Ebook Sổ tay tiếng Anh 8: Phần 2 - Nguyễn Hoàng Kim Phượng

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách bao gồm các bài tập tổng hợp từ tổng hợp và nâng cao thuộc nhiều kiểu bài khác nhau rất thiết thực cho các em học sinh thuộc mọi trình độ. Một điểm đặc biệt của cuốn sách là phần phụ lục với các kiến thức cơ bản về các loại từ, cấu trúc... được trình bày ngắn gọn dễ hiểu nhằm giúp các em ghi...

   43 p btu 26/09/2018 1 0

 • Ebook 400 bài tập tiếng Anh 7: Phần 1 - Nguyễn Nam Nguyên, Nguyễn Đình Thanh Lân

  Ebook 400 bài tập tiếng Anh 7: Phần 1 - Nguyễn Nam Nguyên, Nguyễn Đình Thanh Lân

  Cuốn sách 400 bài tập tiếng Anh 7 tập hợp đa dạng các bài tập tiếng Anh được biên soạn theo các đơn vị bài học của sách giáo khoa hiện hành. Nội dung phần 1 của cuốn sách bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm giúp các em kiểm tra các kiến thức đã học của mình. Các câu hỏi thuộc những chủ đề rất gần gũi như: Multiple choice, Back to School, Personal...

   60 p btu 26/09/2018 3 0

 • Ebook 400 bài tập tiếng Anh 7: Phần 2 - Nguyễn Nam Nguyên, Nguyễn Đình Thanh Lân

  Ebook 400 bài tập tiếng Anh 7: Phần 2 - Nguyễn Nam Nguyên, Nguyễn Đình Thanh Lân

  Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook với các dạng bài tập khác nhau được bố trí từ dễ đến khó theo từng unit từ unit 9 đến unit 16 để các em tự luyện tập nâng cao kỹ năng làm bài tập tiếng Anh cũng như củng cố kiến thức từ vựng, học thêm nhiều mẫu câu mới, giúp các em tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Đồng thời với các dạng bài...

   72 p btu 26/09/2018 3 0

 • Ebook Suy nghĩ về tư duy: Phần 1 - Phan Dũng

  Ebook Suy nghĩ về tư duy: Phần 1 - Phan Dũng

  Ebook Suy nghĩ về tư duy: Phần 1 giúp người đọc được những kiến thức khoa học về tư duy: Tư duy là gì?; Tư duy và tư duy sáng tạo; Có mấy loại tư duy?; Loại tư duy chỉ con người mới có; Mối quan hệ giữa tư duy và hành động; Vai trò của tư duy trong chuỗi từ nhu cầu đến hành động và ngược lại; Tư duy và hành động hiện có; Tư duy và hành động...

   84 p btu 25/09/2018 4 0

 • Ebook Suy nghĩ về tư duy: Phần 2 - Phan Dũng

  Ebook Suy nghĩ về tư duy: Phần 2 - Phan Dũng

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày các kiến thức khoa học về tư duy và những cái liên quan dựa trên những hiểu biết của người viết nhờ được học, tự học, nghiên cứu, giảng dạy, trải nghiệm chính mình nhiều chục năm qua như các kết quả đạt được trong lĩnh vực phương pháp luận sáng tạo và đổi mới; Du nhập, phổ biến và...

   220 p btu 25/09/2018 5 0

 • Ebook Để có thật nhiều hành động tốt trong xã hội: Phần 1 - Phan Dũng

  Ebook Để có thật nhiều hành động tốt trong xã hội: Phần 1 - Phan Dũng

  Ebook Để có thật nhiều hành động tốt trong xã hội: Phần 1 được viết với mục đích tìm hiểu cơ chế hình thành và thực hiện hành động của cá nhân nói chung, từ đó xây dựng và thực hiện các biện pháp để trong xã hội càng ngày càng có nhiều hành động tốt và càng ít hành động xấu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p btu 25/09/2018 4 0

 • Ebook Để có thật nhiều hành động tốt trong xã hội: Phần 2 - Phan Dũng

  Ebook Để có thật nhiều hành động tốt trong xã hội: Phần 2 - Phan Dũng

  Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook cung cấp cho người đọc các kiến thức về: giáo dục nhân cách lý tưởng trong trường học, mối quan hệ giữa giáo dục và xã hội. Cuốn sách còn trình bày một số suy nghĩ về xã hội và giáo dục nước ta. Bên cạnh đó, các ý của quyển sách còn được minh họa bằng rất nhiều thí dụ thực tế. Mời các...

   148 p btu 25/09/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số