• Ebook Steve Jobs - Walter Isaacson

  Ebook Steve Jobs - Walter Isaacson

  Với kết cấu nội dung gồm 42 chương, cuốn sách "Steve Jobs" giới thiệu đến các bạn những nội dung thời niên thiếu, bị bỏ rơi và được lựa chọn, cặp đôi khác thường hai người cùng tên Steve, bỏ giữa chừng, bắt đầu và điều chỉnh, thiền và nghệ thuật thiết kế trò chơi,... Đây là cuốn tiểu sử độc nhất vô nhị về Steve Jobs, trích lời tác...

   491 p btu 28/02/2018 4 0

 • Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014

  Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014

  Nội dung chính của "Tài liệu tập huấn Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục Chính trị TCCN năm 2014" gồm có 2 phần, phần 1 trình bày một số vấn đề lí luận chung về đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục Chính trị trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, phần 2 là thực hành vận dụng đổi mới phương...

   82 p btu 28/02/2018 5 0

 • Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh: Phần 2

  Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh: Phần 2

  Ebook "Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh" là một cuốn hồi ký trình bày về sứ mệnh giải phóng của Quân đội Liên xô ở châu Âu, nhắc đến sự đóng góp vô giá của các Lực lượng vũ trang Liên Xô vào công cuộc giải phóng các dân tộc châu Âu khỏi chủ nghĩa phát-xít.

   224 p btu 28/02/2018 4 0

 • Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh: Phần 1

  Ebook Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh: Phần 1

  Ebook "Bộ tổng tham mưu Xô Viết những năm chiến tranh" là một cuốn hồi ký trình bày về sứ mệnh giải phóng của Quân đội Liên xô ở châu Âu, nhắc đến sự đóng góp vô giá của các Lực lượng vũ trang Liên Xô vào công cuộc giải phóng các dân tộc châu Âu khỏi chủ nghĩa phát-xít.

   186 p btu 28/02/2018 6 0

 • Ebook Nếu bạn muốn học tập ở Hoa Kỳ - Cuốn 2: Học cao học và nghiên cứu chuyên ngành (Phần 2)

  Ebook Nếu bạn muốn học tập ở Hoa Kỳ - Cuốn 2: Học cao học và nghiên cứu chuyên ngành (Phần 2)

  Nội dung của ebook "Nếu bạn muốn học tập ở Hoa Kỳ - Cuốn 2: Học cao học và nghiên cứu chuyên ngành" trình bày các cách thức nghiên cứu và nộp đơn vào các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ ở Mỹ, các thông tin về quy trình cấp chứng chỉ và bằng cấp cho những người chuyên nghiệp muốn học tiếp ở Mỹ.

   54 p btu 28/02/2018 6 0

 • Ebook Nếu bạn muốn học tập ở Hoa Kỳ - Cuốn 2: Học cao học và nghiên cứu chuyên ngành (Phần 1)

  Ebook Nếu bạn muốn học tập ở Hoa Kỳ - Cuốn 2: Học cao học và nghiên cứu chuyên ngành (Phần 1)

  Nội dung của ebook "Nếu bạn muốn học tập ở Hoa Kỳ - Cuốn 2: Học cao học và nghiên cứu chuyên ngành" trình bày các cách thức nghiên cứu và nộp đơn vào các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ ở Mỹ, các thông tin về quy trình cấp chứng chỉ và bằng cấp cho những người chuyên nghiệp muốn học tiếp ở Mỹ.

   62 p btu 28/02/2018 6 0

 • Cẩm nang truyền thông Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong việc hỗ trợ trẻ em học tập tích cực

  Cẩm nang truyền thông Huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong việc hỗ trợ trẻ em học tập tích cực

  Tài liệu này được xây dựng trong khuôn khổ chương trình Giáo dục của tổ chức VVOB Việt Nam với mục đích cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên nhằm huy động gia đình, nhà trường và cộng đồng hỗ trợ trẻ em học tập tích cực và tăng cường tham gia vào các hoạt động giáo dục. Tài liệu cũng đồng thời hướng dẫn việc...

   41 p btu 28/02/2018 4 0

 • Công tác hướng nghiệp cho cấp trung học: Từ lí thuyết đến thực hành (2011 - 2015)

  Công tác hướng nghiệp cho cấp trung học: Từ lí thuyết đến thực hành (2011 - 2015)

  Tài liệu này giới thiệu các sáng kiến thực hiện hoạt động hướng nghiệp trong Chương trình Hướng nghiệp của VVOB do các cán bộ Nguyễn Thị Châu, Nguyễn Thúy Hằng, Nguyễn Thị Thủy tổng hợp. Tài liệu gồm 5 phần: Cơ sở thực hiện Chương trình Hướng nghiệp, tổng quan kết quả của Chương trình, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện 10...

   120 p btu 28/02/2018 4 0

 • Ebook Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản - NXB Phụ Nữ

  Ebook Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản - NXB Phụ Nữ

  Cuốn "Sổ tay giáo dục gia đình" này được biên soạn nhằm trợ giúp các bậc cha mẹ có con ở độ tuổi từ sơ sinh đến khi vào học tiểu học, trung học cơ sở trong việc khắc sâu sợi dây tình cảm giữa cha mẹ với con cái và giáo dục nên những con người có tâm hồn phong phú. Cuốn sổ tay này viết về những điều liên quan tới giáo dục gia đình và...

   118 p btu 28/02/2018 4 0

 • Tài liệu Tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn, và phát triển nghề nghiệp cho học sinh trung học

  Tài liệu Tư vấn cá nhân về khám phá, lựa chọn, và phát triển nghề nghiệp cho học sinh trung học

  Tài liệu bao gồm 6 phần, được thiết kế theo logic từ thông tin chung tới các hướng dẫn cụ thể và có các ví dụ minh hoạ. Nội dung cụ thể gồm có: chương trình và mục tiêu hướng nghiệp, các lý thuyết về hướng nghiệp, kỹ năng và liệu pháp tư vấn hướng nghiệp, tiến trình tư vấn hướng nghiệp: năm giai đoạn, xây dựng nhận thức bản thân và...

   78 p btu 28/02/2018 6 1

 • Ebook Giáo dục ngoài luồng: Học thêm và ý nghĩa của nó đối với các nhà hoạch định chính sách ở châu Á

  Ebook Giáo dục ngoài luồng: Học thêm và ý nghĩa của nó đối với các nhà hoạch định chính sách ở châu Á

  Nội dung của ebook phác thảo bức tranh toàn cảnh về học thêm và giáo dục ngoài luồng, cung và cầu của việc giáo dục ngoài luồng, tác động của giáo dục ngoài luồng và ý nghĩa của giáo dục ngoài luồng đối với các nhà hoạch định chính sách.

   115 p btu 28/02/2018 1 0

 • Ebook Achieve IELTS Aademic Writing Success - Julie Hall

  Ebook Achieve IELTS Aademic Writing Success - Julie Hall

  Invite you to consult the book "Achieve IELTS Aademic Writing Success - Julie Hall" below for additional learning materials and IELTS English exam review. Documents include questions exercises help strengthen your knowledge and be familiar with the IELTS test format.

   262 p btu 28/02/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số