• Bài giảng Phương phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch - PGS.TS. Trần Đức Thanh

  Bài giảng Phương phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch - PGS.TS. Trần Đức Thanh

  Bài giảng "Phương phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch" được biên soạn nhằm cung cấp cho người học công cụ cần thiết trong tổ chức, quản lý, đào tạo và thực hành sáng tạo khoa học. Nâng cao năng lực sáng tạo chủ động trong nghiên cứu góp phần phát triển khoa học du lịch trong thực tiễn.

   131 p btu 03/11/2017 0 0

 • Bài giảng Quy trình thực hiện ĐMC trong phát triển du lịch - ThS. Trần Anh Tuấn

  Bài giảng Quy trình thực hiện ĐMC trong phát triển du lịch - ThS. Trần Anh Tuấn

  Bài giảng "Quy trình thực hiện ĐMC trong phát triển du lịch" do ThS. Trần Anh Tuấn biên soạn giới thiệu tới các bạn những nội dung về các bước thực hiện ĐMC trong phát triển DL (xác định phạm vi, xác định các vấn đề và mục tiêu môi trường trọng tâm, xác định các bên liên quan và lập kế hoạch tham vấn,...).

   25 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của địa lý du lịch - Nguyễn Thị Huyền Thương

  Bài giảng Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của địa lý du lịch - Nguyễn Thị Huyền Thương

  Du lịch và vai trò, ý nghĩa của du lịch; đối tượng, nhiệm vụ của địa lý du lịch; phương pháp nghiên cứu là những nội dung chính mà "Bài giảng Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của địa lý du lịch" hướng đến biên soạn.

   16 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Thiết kế và tổ chức tour du lịch

  Bài giảng Thiết kế và tổ chức tour du lịch

  Bài giảng "Thiết kế và tổ chức tour du lịch" gồm 3 chương trình bày các nội dung: một số vấn đề cơ bản về kinh doanh lữ hành, thiết kế chương trình du lịch, tổ chức thực hiện chương trình du lịch, trang bị cho sinh viên những kiến thức về: các tuyến điểm du lịch, quản trị kinh doanh, nguồn nhân lực, du lịch và maketting du lịch.

   110 p btu 03/11/2017 1 0

 • Nghiên cứu và định hướng phát triển du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (Study and orientate ecotourism development at Tra Su forest, An Giang province)

  Nghiên cứu và định hướng phát triển du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (Study and orientate ecotourism development at Tra Su forest, An Giang province)

  Nội dung của bài viết trình bày về rừng tràm Trà sư - một vùng rừng trồng đặc dụng với đầy đủ hệ sinh vật và cảnh quan phong phú, tạo nên một vùng tiểu khí hậu ôn hòa và bầu không khí trong lành, đây là một địa điểm thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, kết nối các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang, được xem là trạm...

   11 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Vai trò giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Hội đồng nhân dân

  Bài giảng Vai trò giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Hội đồng nhân dân

  Bài giảng "Vai trò giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất" của Hội đồng nhân dân giới thiệu tới các bạn những nội dung về hiện trạng và vai trò; cốt lõi giám sát QH - KH đăng tải công khai; khả năng thực hiện quy hoạch; tổ chức giải tỏa, đền bù và một số nội dung khác.

   15 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai

  Bài giảng Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai

  Bài giảng "Giải quyết khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai" trình bày về quy định của pháp luật hiện hành trong việc giải quyết các khiếu kiện hành chính về quản lý đất đai; những vướng mắc trong việc giải quyết các khiếu kiện hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và đề xuất hướng giải...

   13 p btu 03/11/2017 3 0

 • Bài giảng Quản lý đất đai, địa giới hành chính - xây dựng ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Quản lý đất đai, địa giới hành chính - xây dựng ở cơ sở - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng "Quản lý đất đai, địa giới hành chính và xây dựng ở cơ sở" do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn với các nội dung chính: quản lý nhà nước về đất đai ở cơ sở, quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng ở cơ sở,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p btu 03/11/2017 3 0

 • Bài giảng Kinh nghiệm hoạt động cho người mới trúng cử

  Bài giảng Kinh nghiệm hoạt động cho người mới trúng cử

  Bài giảng "Kinh nghiệm hoạt động cho người mới trúng cử" trình bày về cảm giác, suy nghĩ - thực tế, mục tiêu – các hoạt động đại biểu, kinh nghiệm, những cột mốc quan trọng đối với người mới trúng cử. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt cụ thể hơn về những nội dung này.

   30 p btu 03/11/2017 2 0

 • Bài giảng Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động giám sát - TS. Huỳnh Ngọc Đáng

  Bài giảng Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động giám sát - TS. Huỳnh Ngọc Đáng

  Sau đây là bài giảng "Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin phục vụ hoạt động giám sát". Bài giảng giới thiệu tới các bạn những nội dung về vai trò quan trọng của thông tin trong hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội; khái niệm thông tin và thực trạng về thông tin của đại biểu Quốc hội; những loại thông tin mà đại biểu Quốc Hội cần...

   23 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Tổng quan về tranh luận ở Quốc hội - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Tổng quan về tranh luận ở Quốc hội - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng "Tổng quan về tranh luận ở Quốc hội" của TS. Nguyễn Sĩ Dũng giới thiệu tới các bạn về Quốc hội là một thiết chế để tranh luận; ý nghĩa của việc tranh luận ở Quốc hội; tranh luận hoạt động quan trọng của các đại biểu Quốc hội; văn hóa tranh luận. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức vào lĩnh vực này.

   13 p btu 03/11/2017 1 0

 • Bài giảng Chức năng đại diện của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Bài giảng Chức năng đại diện của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử - TS. Nguyễn Sĩ Dũng

  Dưới đây là bài giảng "Chức năng đại diện của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử" do TS. Nguyễn Sĩ Dũng biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về khái niệm, các quy định pháp luật về đại diện của Quốc hội; tình hình đại diện trên thực tế; những vấn đề đặt ra; một số kiến nghị.

   14 p btu 03/11/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số